Biszkopt bez jajek z aquafaby

Biszkopt bez jajek z aquafaby

Follow by Email
Facebook
Facebook
GOOGLE
GOOGLE
http://nicponwkuchni.pl/biszkopt-bez-jajek-aquafaby/
Obserwuj na Pinterest
Obserwuj na Pinterest
Obserwuj na Instagram

Jak upiec biszkopt bez jajek? Czy to możliwe?

Mój mały alergik w marcu będzie miał urodziny i od początku roku opowiada (gdzieś tak średnio dwa razy dziennie) o tym, że chce mieć na urodziny torcik z bitą śmietaną i truskawkami. Rok temu upiekłam bezglutenowy tort bez mleka i jajek, ale na bazie gotowej mieszanki bezglutenowej z kremem z kaszy jaglanej. Ciasto wyszło dość twarde i skończyło się tym, że dzieci wyjadały sam krem, a dorośli po kawałku  takiego ciasta z kaszy mieli problem z tym żeby zjeść kolację. Kremy na bazie kaszy są dość syte 😉 W tym roku dziecię już mnie uprzedziło że takiego samego na pewno nie chce 😉

Matka, jako, że zazwyczaj stara się spełniać dziecięce kulinarne marzenia, ma w tym roku nie lada wyzwanie.

Kiedy trafiłam na informacje o aquafabie, pojawiło się światełko w tunelu 🙂

Na blogu jest już kilka przepisów z wykorzystaniem wody z ciecierzycy. Zapraszam do wypróbowania. Szczególnie przepis na bezglutenową babkę bez jajek z aquafaby.

Kolejne genialne zastosowanie wody z ciecierzycy, to przepis na biszkopt bez jajek z aquafaby! W internecie przepisów na biszkopt z aquafaby jest całkiem sporo. Odkąd trafiłam na informacje o tej cudownej cieczy i jej możliwościach ubijam ją i zastępuję nią jajka na okrągło.

Nie pomyślałabym, że mogę upiec wegański biszkopt, w konsystencji zupełnie taki jak ten na jajkach i do tego smaczny i miękki. Musiałam wypróbować i nie zawiodłam się! Syn będzie miał wymarzony tort na swoje 5 urodziny!

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 3 125 times, 16 visits today)
Follow by Email
Facebook
Facebook
GOOGLE
GOOGLE
http://nicponwkuchni.pl/biszkopt-bez-jajek-aquafaby/
Obserwuj na Pinterest
Obserwuj na Pinterest
Obserwuj na Instagram
Biszkopt bez jajek z aquafaby
Biszkopt bez jajek z aquafaby
Wydruk przepisu
Biszkopt bez jajek z aquafaby
Biszkopt bez jajek z aquafaby
Wydruk przepisu
Składniki
 • 180 ml aquafaby (z lodówki) zalewa z puszki ciecierzycy (lub woda po gotowaniu ciecierzycy)
 • 1 łyżeczka octu jabłkowego lub soku z cytryny
 • 100 g cukru pudru
 • 1 łyżeczka esencji waniliowej
 • 2 łyżki oleju
 • 200 g mąki w wersji bezglutenowej pół na pół mąki ziemniaczanej i gryczanej niepalonej
 • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 • 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej
Porcje:
Sposób przygotowania
 1. Piekarnik rozgrzać do 180ºC
 2. Aquafabę z dodatkiem octu ubijam aż powstanie sztywna piana. Z miski odwróconej do góry dnem nie powinna się wylewać 🙂
 3. Bardzo powoli wsypuję cukier puder cały czas ubijając
 4. Następnie cieniutkim strumieniem wlewam olej
 5. Mieszam mąkę, proszek do pieczenia, sodę i wsypuję powoli do ubitej piany. Mieszam delikatnie łyżką. Masa będzie trochę gęstsza niż w zwykłym biszkopcie.
 6. Dno tortownicy wykładam papierem do pieczenia i przekładam do niej ciasto. Wstawiam do piekarnika i piekę 40 minut. W tortownicy o średnicy 24cm wyszedł biszkopt, który bez problemu mogłam podzielić na dwie części. Z mniejszej tortownicy wyjdą 3 blaty. Smacznego!
Udostępnij ten przepis

33 Comments

 1. Zro­bi­łam i wyszedł mi znacz­nie ciem­niej­szy, nie taki żół­ciut­ki jak na zdję­ciu. Ale wyszedł a to już dla mnie wiel­ce budu­ją­ce 🙂 Dzię­ku­ję za prze­pis i mam pyta­nie czy mogę zastą­pić mąkę gry­cza­ną mąką ryżo­wą? Jed­nak posmak gry­ki jest bar­dzo spe­cy­ficz­ny i mnie tro­chę drażni.. 🙂

  • Cie­szę się, że wyszedł 🙂 Ten na zdję­ciu jest z mąki pszen­nej, dla­te­go ład­niej­szy kolo­ry­stycz­nie 🙂 Myślę, że moż­na zastą­pić gry­kę mąką ryżo­wą, jed­nak sama jesz­cze tego nie robi­łam więc na 100% nie wiem jak wyjdzie 🙂

 2. A czym mogę zastą­pić mąkę ziem­nia­cza­na?? Bo na to tez alergia 🙁

 3. Co robisz potem z taką ilo­ścią ugo­to­wa­nej ciecierzycy?

 4. Wla­snie robie ten bisz­kopt.. Teraz patrze a on sie zapadl w pie­kar­ni­ku dla­cze­go? Wszyst­ko dok­kad­nie wedlug prze­pi­su robio­ne.. boki sie trzy­ma­ja a sro­dek zapadniety 

  • Nigdy mi się to jesz­cze nie przy­da­rzy­ło, więc nie wiem co mogło pójść nie tak. Boków for­my nie sma­ro­wa­łaś niczym? Nie otwie­ra­łaś drzwi­czek pie­kar­ni­ka w trak­cie pie­cze­nia? Pie­kłaś z termoobiegiem?

   • Kur­cze pie­klam bez ter­mo­obie­gu a drwicz­ki otwo­rzy­lam, ale jak juz opa­dlo… Wcze­sniej nie.. na bokach dalam papier tak jak do bisz­kop­tu. Moze to bylo przy­czy­na.. Robi­lam potem dru­gi raz ale z dwoch por­cjach zeby bylo mniej coasta. I mimo ze mia­lo gtu­bosc ok 2 cm to opa­dlo robi­lam bisz­kopt bez­glu­te­no­wy po 100 g maki gry­cza­nej i ziemniaczanej…

    • ja zawsze zosta­wiam boki bez papie­ru, tak samo w zwy­kłym bisz­kop­cie robię. Może to była przyczyna…Aquafaba musi być dobrze ubi­ta. Tak jak do bezy. Zobacz może ten wpis, może coś Ci się nasu­nie http://nicponwkuchni.pl/aquafaba-od-podstaw-jak-zrobic-aquafabe/ Z dru­giej stro­ny aqu­afa­ba jest dość kapry­śna i cza­sem coś się uda, a za dru­gim razem już nie. Dużo zale­ży od pie­kar­ni­ka, trze­ba wyczuć swój pie­kar­nik, pró­bo­wać w wyż­szej lub tro­chę niż­szej tem­pe­ra­tu­rze piec. Naj­waż­niej­sze to się nie pod­da­wać i pró­bo­wać, bo ten bisz­kopt jest na praw­dę bar­dzo dobry 🙂

 5. Myślisz, że moż­na zamiast cukru użyć ste­wii? Nie­ste­ty nie mogę jeść cukru.

  • Nie­ste­ty myślę, że ze ste­wią może się nie udać. Spró­bo­wa­ła­bym z ery­tro­lem, lub cukrem koko­so­wym, ale pew­no­ści nie mam. Cukier sta­bi­li­zu­je pia­nę tak samo jak w zwy­kłym bisz­kop­cie na jajkach.

 6. Wła­śnie wypró­bo­wa­łam i jestem nim zachwy­co­na z tym, że część mąki gry­cza­nej zastą­pi­łam mąką mig­da­ło­wą. Dzię­ku­ję za ten prze­pis bo dzię­ki nie­mu zno­wu będę mogła zaja­dać moje ulu­bio­ne cia­sta z kremem.

 7. Nie sły­sza­łem jesz­cze o takim prze­pi­sie, zacie­ka­wił mnie i posta­ram się go nie­dłu­go wypróbować. 😉

 8. Rów­nież jestem mamą aler­gi­ka, u nas nie może być kakaa i mle­ka. Nie wspo­mnę już o sztucz­nych barw­ni­kach :/. Twój bisz­kopt na pew­no wypró­bu­ję, uro­dzi­ny syn ma w grud­niu, tak­że mam spo­ro cza­su aby poćwi­czyć. Pozdrawiam

 9. aler­gik pokar­mo­wy w domu to nie lada wyzwa­nie. Potra­wa musi być zdro­wa i smacz­na, a przy tym upiec coś na praw­dę smacz­ne­go nie uży­wa­jąc jajek i innych aler­ge­nów to wca­le nie takie proste 🙂

 10. Bisz­kopt nawet z dodat­kiem jajek cza­sem cięż­ko napo­wie­trzyć tak, by upiekł się puszy­sty i lek­ki, jeśli ten na zdję­ciu to przy­kład bez­ja­jecz­ne­go, to szcze­rze gra­tu­lu­ję. Może nie­wy­so­ki (na to wyglą­da), ale jaki ślicz­ny w środ­ku 🙂 Ta aqu­afa­ba nie­źle trzy­ma struk­tu­rę! A cze­mu ubi­ja się ją z octem?

  • Tak, zdję­cie jest dokład­nie tego bisz­kop­tu z prze­pi­su 🙂 bar­dzo wyso­ki nie jest, ale bez pro­ble­mu moż­na podzie­lić na dwa 🙂 Doda­tek octu lub soku z cytry­ny spra­wia, że pia­na lepiej się ubija

   • A czy ten bisz­kopt nasa­czasz przed prze­lo­ze­niem kre­mem? Masz może jakiś wypró­bo­wa­ny krem mali­no­wy i czekoladowy

    • Tak, dobrze jest go nasą­czyć i po prze­ło­że­niu kre­mem zosta­wić na noc w lodów­ce 🙂 Co do kre­mu, to pole­cam krem z ubi­tej sta­łej czę­ści mle­ka koko­so­we­go i owo­ców lub krem budy­nio­wy z tego prze­pi­su: http://nicponwkuchni.pl/biszkopt-bez-jajek-z-kremem-budyniowo-kokosowym/
     Krem kaka­owy bym zro­bi­ła na bazie mar­ga­ry­ny bez­mlecz­nej z odro­bi­ną mle­ka roślin­ne­go, cukrem i kakao. Mam w pla­nach wsta­wić prze­pis na tego typu krem do tor­tów w nie­da­le­kiej przyszłości 🙂

     • Wła­śnie zro­bi­łam bisz­kopt. Czy on wycho­dzi taki cięż­ki. Bar­dziej zbi­ty czy coś zro­bi­łam nie tak? Aqu­afa­ba ubi­la mi się super. Może mniej mąki powin­nam dać?

     • Wycho­dzi tro­chę cięż­szy niż na jaj­kach, ale nie powi­nien być bar­dzo zbi­ty. Nasącz, prze­łóż kre­mem i jutro powi­nien się ład­nie kro­ić i być mięk­ki. Jeśli nie, to może rze­czy­wi­ście za dużo mąki. Jaka była kon­sy­sten­cja suro­we­go ciasta?

     • Kon­sy­sten­cja cia­sta była ciut bar­dziej gęsta niż nor­mal­ne­go biszkoptu

     • czy­li powin­no być dobrze 🙂 Jeśli po prze­kro­je­niu wyglą­da jak na zdję­ciu to trzy­ma­ny w lodów­ce kil­ka godzin prze­ło­żo­ny kre­mem będzie mięciutki 🙂

 11. Zawsze mnie zasta­na­wia jak ktoś odkrył­ten patent z wodą z cie­cie­rzy­cy. To musiał być jakiś geniusz

  • Haha 😀 No i jak wpadł na to, ze to się może udać?!
   Ja noszę się z zamia­rem bezów/bez z aqu­afa­by — ostat­nio już pra­wie mi się uda­ło- biał­ka ubi­ły się cud­nie kie­dy pod­ku­si­ło mnie by dodać nie­co olej­ku aro­ma­tycz­ne­go — wszyst­ko szlag tra­fił (biał­ka ponow­nie zamie­ni­ły się w wodę).

   • Oj, no tak, doda­tek ole­ju czy olej­ku bez­po­śred­nio na pia­nę tak wła­śnie dzia­ła, ale w innym prze­pi­sie na bab­kę bez­glu­te­no­wą i wegań­ską uży­łam olej­ku mig­da­ło­we­go już po doda­niu mąki do pia­ny i wszyst­ko było ok 🙂 wyszła cudow­na i puszy­sta babka 🙂

  • no wła­śnie też mnie to cie­ka­wi, muszę zgłę­bić ten temat 🙂

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*